14 września w Gruszynach zaginął Adam Hołody. Ostatni raz widziany był na imprezie, którą opuścił w godzinach nocnych i od tamtej pory wszelki ślad po nim zaginął.

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Został pozytywnie oceniony w konkursie z Priorytetu 7.2.1. „aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym „ Kwota dofinansowania wynosi  1 103 500 zł.

Według danych statystycznych na terenie województwa Warmińsko- Mazurskiego prawie każdego dnia policjanci przyjmują zgłaszanie o zagięciu nastolatków które uciekły z domu. Powody ucieczek to m.in. kłopoty w szkole, w domu, zawody miłosne, a czasami chęć popisania się przed kolegami, że "mogę wszystko", to również forma protestu i młodzieńczego buntu. Jak zapobiec takim sytuacjom i co robić kiedy dziecko ucieknie z domu?

Funkcjonariusze Placówki SG w Sępopolu wzięli udział "IV Memoriale Andrzeja Wojtanowskiego” na szkolnej strzelnicy w Sępopolu i stanęli na podium.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
 
od dnia 25 maja 2018 roku uległy zmianie obowiązujące w Polsce przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, gdyż do stosowania weszło unijne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE2016/679 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – tzw. „RODO”.
 
     Administratorem Państwa danych osobowych jest serwis Bartoszyce24.pl. Dane do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
    Przetwarzamy Twoje dane przede wszystkim w celu umożliwienia Ci założenia i prowadzenia konta w Portalu oraz korzystania z wszystkich funkcjonalności Bartoszyce24.pl, dlatego też podstawą prawną przetwarzania podawanych przez Ciebie danych jest zazwyczaj wykonanie zawartej z Tobą umowy. Na tej podstawie możemy przetwarzać dostarczane przez Ciebie informacje w celu udostępnienia Tobie podstawowych możliwości Portalu jak prowadzenie konta, odczytywanie dodawanie ogłoszeń i innych funkcji serwisu.
 
    Informujemy także, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana a wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 
    Podanie Państwa danych jest dobrowolne, ale wyjaśniamy, że bez nich wykonanie umowy może okazać się niemożliwe lub utrudnione.
 
    Mają Państwo dostęp do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przetwarzanie danych, prosimy o przesłanie takiej informacji elektronicznie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin

I. Wstęp
Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego Bartoszyce24.pl / przejsciegraniczne.pl
W Regulaminie określone są prawa i obowiązki użytkowników serwisu.

II.Zasady ogólne:
I. Użytkownik ma możliwość zmiany lub usunięcia swoich danych/zdjęć/ itp za pomocą opcji dostępnych w Serwisie.
II. Użytkownikowi niedozwolone jest :
   a. używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
   b. obrażanie inne osoby,
   c. promowanie inne strony internetowe,
   d. umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,
   e. łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety,
   f. wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów.
III. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do zdjęć.
IV. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.
V. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji.
VI. Jeżeli blokady czasowe nie spowodują stosowania Regulaminu serwis może zablokować na stałe konto Użytkownika.

III.Rejestracja
I. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie.
II. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna.
III. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych.
IV. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy nastąpią zmiany.
V. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym Bartoszyce24.pl / przejsciegraniczne.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
VI. Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) na Profilu Użytkownika.
VII. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.
VIII. Rejestrując się w serwisie Bartoszyce24.pl /przejsciegraniczne.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
IX. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Bartoszyce24.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Bartoszyce24.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

IV.Konto
I. Użytkownik może posiadać maksymalnie 1 konto w serwisie.
II. Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.
III. Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
IV. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
V. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta, po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu. Bartoszyce24.pl w ciągu kilku dni roboczych rozpatrzy prośbę. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
VI. Konto użytkownika, które zostało wcześniej zablokowane w trybie przewidzianym w pkt V ust. 4 Regulaminu, nie może zostać usunięte.
VII. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.
VIII. Bartoszyce24.pl ma prawo zablokowania, bądź usunięcia Konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.
IX. Bartoszyce24.pl ma prawo do wysyłania subskrypcji użytkownikom, którzy zarejestrowali się na stronie. Użytkownik jednocześnie akceptując regulamin zgadza się na subskrypcje.

V.Zdjęcia
I. Wstawiając zdjęcie do serwisu Bartoszyce24.pl, Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia w Serwisie.
II. Moderator ma prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.
III. Moderator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować zdjęcie wstawione poprzez Użytkownika.
IV. Serwis Bartoszyce24.pl w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie zdjęć. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.


VI.Ogłoszenia
I. Reklamowanie usług, oraz ofert firm dopuszcza się tylko i wyłącznie w katalogu firm badź po wykupieniu kampanii banerowej na stronie. Zabrania się reklamowania w dziale ogłoszeń.

VII.Regulamin
I. Serwis Bartoszyce24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
II. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między serwisem Bartoszyce24.pl / przejsciegraniczne.pl a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.

Bartoszyce24.pl informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w dyskusji na forum przejsciegraniczne.pl, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, wypowiedzi o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.

 

 

Polityka Cookies
 
  1.
Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez STUDIO Małgorzata Marzec z siedzibą w Bartoszycach.
 
§ 1 Definicje
  1.
Administrator - oznacza STUDIO Małgorzata Marzec z siedzibą w Bartoszycach (kod pocztowy 11-200), ul. Kopernika 2. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bartoszycach  Wydział Gospodarczy pod numerem NIP 743-104-97-18, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 
  2.
Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  3.
Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  4.
Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
  5.
Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie (tu nazwa domeny).
  6.
Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 
  7.
Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 
  1.
Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 
  2.
Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 
  a)
Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 
  b)
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 
  3.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
§ 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
 
  1.
Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 
  2.
Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
  3.
Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
  4.
Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
 
  5.
Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych nk.pl (administrator cookies zewnętrznego: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu).
§ 4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
  1.
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 
   
Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 
  a)
Przeglądarka Internet Explorer
  b)
Przeglądarka Mozilla FireFox
  c)
Przeglądarka Chrome
 
  d)
Przeglądarka Safari
  e)
Przeglądarka Opera
 
  2.
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 
  3.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 

Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki zorganizowały w dniach 29-30 grudnia torowe zawody pod nazwą "Szukamy następców olimpijczyków". W zawodach znakomicie spisali się bartoszyccy kolarze z MDK UKS "Przyjaźń" Karolina Lipiejko, Angelika Nowosielska i Bartłomiej Klucznik. Wracali z Pruszkowa w pełni zadowoleni.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z serwisu akceptujesz politykę

Zrozumiałem

Najnowsze ogłoszenia